Čmelák rolní/polní (Megabombus pascuorum/agrorum) Foto: Jiří Šubrt