Jdi na obsah Jdi na menu

Vady medu

VYSOKÝ OBSAH VODY

 Norma připouští 19% obsahu vody v medu. Její překročení nastane zpravidla v důsledku předčasného vytáčení před dosažením doby zralosti, což s sebou nese riziko následného zkvašení. Vyšší obsah vody může být u některých druhů medu spojen se zpomalením procesu krystalizace.

PŘEHŘÁTÍ

 Při přehřátí medu se zvyšuje obsah HMF (Hydroxymethylfurfural), což se projevuje karamelovou příchutí. Tato vada se často vyskytuje u medů z dovozu, kdy dochází k opakovanému přehřívání během dlouhého transportu.

ULTRAFILTRACE

Ultrafiltrace představuje proces velice jemného cezení medu, během něhož dojde k odstranění pylových zrn.  Za zástěrkou eliminace pylových alergenů z medu se skrývá záměr odstranit složky znesnadňující ověřit jeho původ. Údaj o ultrafiltraci musí být uveden na etiketě.

KONTAMINACE

Ke kontaminaci může dojít jak v důsledku nesprávné aplikace léčiv včelařem, tak přínosem z prostředí včelami. Pokusy bylo prokázáno, že množství kontaminantů v ostatních přinášených včelích produktech (vosk, pyl, propolis)koreluje s mírou znečištění daného prostředí, ale u medu se tento rozdíl stírá. Je to dáno tím, že včely při jeho zpracování značnou část škodlivin „odfiltrují“ do vlastního organismu.

 Vysoký obsah reziduí z léčiv je nejčastější vadou u medů z dovozu. To je způsobeno mimo jiné i tím, že se k ošetřování včelstev v těchto zemích používají přípravky, které nejsou u nás povoleny (antibiotika).  Např. v roce 2007 bylo Státní veterinární správou zjištěno až 25 závad a to vždy u směsí medů z ES a mimo ES.      a